HOME

OVER U

BEHANDELING

CONTACT/LINKS

INFORMATIE

NIEUWS

TARIEVEN

 

ISO gecertificeerd

Informatie

 

 

ONT-TANDPROTHETICI ADVISEREN:

Een goede gebitsverzorging is het halve werk!

Wie te maken krijgt met een kunstgebit of gebitsprothese zal in de regel weinig hinder ondervinden van zijn of haar nieuwe kunstgebit. Maar daarbij moet het gebit wel goed onderhouden worden. Verwaarlozing kan namelijk leiden tot beschadiging van het gebit en vervorming van het tandvlees. En dat hoeft niet nodig te zijn, zo stelt de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

Op het moment dat iemand zijn of haar natuurlijke tanden verliest, treedt er langzaam verandering op in de vorm van kaak en gehemelte. In de loop van de jaren slinkt de kaaklijn waardoor ook de pasvorm van het kunstgebit vermindert. Het inslinkingsproces is met name in het eerste jaar, na het trekken van kiezen en tanden, goed waarneembaar. Zeker in deze periode zal de drager van de gebitsprothese op controle moeten gaan zodat het kunstgebit op de juiste manier aangepast kan worden.

Regelmatig op controle

Maar ook nadien is het van belang om regelmatig, om de twee jaar, op controle te gaan bij de ONT-tandprotheticus. Als gevolg van veranderingen in de mond zal de prothese steeds slechter passen waardoor het dragen pijnlijk wordt en er schade aan zowel gebit als het tandvlees optreedt. Er is een steeds groter risico dat de prothese breekt of scheurt en dat er wondjes op het tandvlees ontstaan. In sommige gevallen treden er zelfs vergroeiingen op van het tandvlees. De ONT-tandprotheticus kijkt bij een controle ook naar eventuele onregelmatigheden aan de kaak en kan de zaken tijdig bijsturen door bijvoorbeeld de prothese aan te passen of Ė als dat nodig is - de patiŽnt door te sturen naar een medisch specialist.

Reinigen

De ONT-tandprotheticus adviseert om het kuntstgebit twee tot drie keer per dag met een prothese borstel schoon te maken, bij voorkeur na afloop van elke maaltijd. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een, speciaal voor de prothese ontwikkeld, vloeibaar reinigingsmateriaal. Dit heeft een natuurlijke basis en een grote reinigingskracht. In tegenstelling tot andere, agressieve, bijtende of schurende reinigingsmaterialen.

Verzekeringen

In de regel gaat een kunstgebit vijf tot acht jaar mee. Na die tijd zal de prothese aan vervanging toe zijn. Op dit moment hebben de meeste ziektekostenverzekeraars de vergoeding van kunstgebitten opgenomen in hun verzekeringspakket. Ook voor een gebitsprothese op implantaten is een gedeeltelijke tot volledige vergoeding mogelijk.

Ook op internet

Wie meer wil weten over het onderhoud van een kunstgebit, kan zich altijd wenden tot de ONT-tandprotheticus in de buurt. Deze legt u graag alles uit en geeft u een passend advies. Meer informatie is ook te vinden op internet: www.kunstgebit.nl.

 

 

 

 

 

 

Advies van Peter:

Voorkomen is beter dan genezen!

Met de moderne technieken is het mogelijk een kunstgebit met een perfecte pasvorm te maken. De gebitsprotheses zijn zeer duurzaam en kunnen moeiteloos vele jaren meegaan. Dat betekent niet dat er geen onderhoud of verzorging nodig is.

Ook met een kunstgebit is het belangrijk om regelmatig op controle te gaan. Want in de loop van de jaren verandert de kaaklijn van de mens, waarmee de pasvorm verandert en het kunstgebit aangepast moet worden. Verwaarlozing kan leiden tot beschadigingen aan de gebitsprothese en problemen met kaak of gehemelte. En dat hoeft niet nodig te zijn.

De ONT-specialist geeft advies en constateert of er eventuele aandachtpunten zijn waar u als kunstgebitdrager op moet letten. Ga dus om de twee tot drie jaar op controle. Want voorkomen is beter dan genezen!

Peter Marsman