HOME

OVER U

BEHANDELING

CONTACT/LINKS

INFORMATIE

NIEUWS

TARIEVEN

 

ISO gecertificeerd

Over U

 


Om allerlei redenen kunt u uw laatste tanden en kiezen verliezen (denk aan

tandbederf, trauma). Bij uw eerste bezoek aan de tandprotheticus zal hij een

mondonderzoek doen dit is in veel gevallen vrijblijvend.

 

Op een zeker moment bent u toe aan een kunstgebit. Of u heeft al een kunstgebit,

maar het past niet meer goed of het is verouderd. Daar kunt u als drager pijn en ongemak

van ondervinden.

Met alle vragen en klachten over een kunstgebit kunt u bij ons terecht. Zoals pijnklachten, een losse prothese, verandering van uw gezicht, regelmatige breuk van de prothese, etc. In al deze gevallen zal de tandprotheticus er alles aan doen de problemen te verhelpen. Zelfs wanneer dit betekent dat er een nieuw gebit gemaakt moet worden.

Herkent u een van deze bovenstaande problemen? Maak dan een afspraak bij Tandprothetische Praktijk Dukenburg voor advies. Tenslotte gaat alles prettiger met een optimaal functionerend kunstgebit.

 

Tot de taak van de tandprotheticus behoort ook het geven van voorlichting en advies. Door de meeste zorgverzekeraars wordt een vergoeding gegeven. Ook nazorg en garantie zijn voor de tandprotheticus een vanzelfsprekende zaak. Uiteraard zijn reparaties en aanpassingen (rebasing) van het kunstgebit bij hem in bekwame handen.

De tandprotheticus

De tandprotheticus is een direct toegankelijke eerste-lijns zorgverlener die deskundig is in het behandelen van de geheel of gedeeltelijk tandeloze patiŽnt door middel van uitneembare gebitsprotheses. Hij verzorgt het hele traject van het aanmeten,vervaardigen en plaatsen van protheses; van intake gesprek tot nazorg. Hij doet dat geheel zelfstandig met betrekking tot de volledige prothese of op verwijzing van een tandarts of huisarts met betrekking tot protheses bij niet geheel tandeloze patiŽnten. De tandprotheticus zal nog meer dan nu het geval is deel uitmaken van een mondzorg team. Onder die condities is te verwachten dat steeds meer taken van de tandarts naar de tandprotheticus zullen worden gedelegeerd. Alle werkzaamheden van de tandprotheticus zijn primair gericht op het herstel van kauwvermogen, esthetiek en fonetiek. Dit betekent dat hij wordt geacht functieverlies te herkennen en adequaat te behandelen.

Tevens speelt de tandprotheticus een belangrijke rol in het herkennen van afwijkende pathologische aspecten die kunnen voorkomen als gevolg van geheel of gedeeltelijke gebitsextractie.

Deskundigheid

De deskundigheid van een tandprotheticus is toegespitst op het herstel van kauwvermogen van de volledige en / of gedeeltelijk edentate (tandloze) patiŽnt.

Volgens de wet BIG wordt tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus gerekend:

a. het onderzoeken van de mond van de patiŽnt, gericht op het verkrijgen van de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van een gebitsprothese;

b. het aanmeten, vervaardigen, passen een aanbrengen van een volledige gebitsprothese voor de bovenkaak en de onderkaak bij een patiŽnt van wie de kaakwallen zijn hersteld van de gebitsextractie;

c. het aanmeten, vervaardigen, passen een aanbrengen van een gebitsprothese voor de bovenkaak dan wel de onderkaak bij een patiŽnt van wie de desbetreffende kaakwal is hersteld van de gebitsextractie en in wiens mondholte zich geen gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese;

d. het verstrekken aan een patiŽnt van raad en informatie met betrekking tot de gebitsprothese of het gebruik daarvan.

e. het op schriftelijke verwijzing van de betrokken tandarts aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese bij een patiŽnt in wiens mondholte zich gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van een gebitsprothese.

Uit deze opsomming blijkt dat de tandprotheticus volledig zelfstandig patiŽnten behandelt die in bovenĖ en / of onderkaak tandeloos zijn (zie a tot en met d). Als er sprake is van patiŽnten die nog in het bezit zijn van natuurlijke elementen die tot steun dienen of restanten daarvan inclusief tandheelkundige implantaten, is er een verwijzing nodig van een tandarts, kaakchirurg of implantoloog. De tandprotheticus werkt hierbij met een verwijsprotocol waarin vastgelegd is welke zorgverlener voor welk gedeelte van het behandelplan verantwoordelijk is.

Meningsverschillen

Heeft u een meningsverschil met uw tandprotheticus en heeft u dat niet samen kunnen oplossen? Als u vindt dat de tandprotheticus aantoonbaar in gebreke is gebleven, kunt u schrijven naar de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici en om bemiddeling vragen.

 
 

 

 

Advies van Peter:

Wat u zelf kunt doen:

Goed schoonmaken van groot belang!

Het is belangrijk dat u uw kunstgebit na iedere maaltijd goed schoonmaakt. Na een paar uur dragen komen er, net als bij natuurlijke tanden, voedsel resten en bacteriŽn op uw kunstgebit. Bovendien kan een kunstgebit verkleuren door nicotine, thee, wijn, enzovoort. U kunt uw kunstgebit schoonmaken met een protheseborstel en zeep, of met een speciaal prothese reinigingsmiddel. Gebruik nooit heet water of agressieve middelen, zoals vloeibaar schuurmiddel, bleekwater of tandpasta.

Tip: voorkom schade Als u uw kunstgebit boven een wastafel schoonmaakt, kunt u voordat u begint een laagje water in de wastafel laten staan. Of er een doekje inleggen, zo voorkomt u schade als de prothese valt.

Masseer uw kaken regelmatig

U houdt uw kaken in betere conditie als u elke keer na het schoonmaken van uw kunstgebit, het tandvlees van de boven- en onderkaak masseert en reinigt. Dit kunt u het beste doen met een zachte tandenborstel.

's nachts uw kunstgebit uitdoen

Doe uw kunstgebit (in ieder geval het ondergebit) 's nachts uit. Het inhouden van het kunstgebit kan leiden tot verminderde doorbloeding van het slijmvlies. Hierdoor slinkt het bot van de onderkaak sneller. Het gevolg is dat uw kunstgebit niet goed meer past en gaat irriteren.

Waarschuwing!: Vijl of slijp zelf nooit aan uw kunstgebit! Als u daardoor de pasvorm verandert, kunt u uiteraard geen aanspraak meer maken op garantie.